1. Evenemang

ETTRÅSTJI, 11.02.2023, lördag, 19:00
Obs! Du kan endast välja rad, stolarna i salongen är inte numrerade.
Rad 1-6 på golvet, rad 7-11 på läktaren.
KUF kör i årets revy med flerdimensionell teater. Det är möjligt att de som sitter på de tre första raderna eventuellt kan känna av lite fuktdroppar, vinddrag eller lukt från scenen under första akten. Inget allergiframkallande eller hälsofarligt används.
Obs! Den 10.2 är föreställningen doftfri, vi ber också publiken då undvika starka dofter.

2. Plats

  • Ledig
  • Preliminär plats
  • Upptagen
  • Scen

3. Kontaktuppgifter

Biljetterna kan lösas ut på förhand hos Luckan på Karleby stadsbibliotek tfn 050 347 0527 eller på Jungsborg från och med en timme innan föreställningen börjar. Om en föreställning inhiberas eller avbryts av någon orsak, ersätts betald biljett i första hand av en biljett till en annan föreställning. Inga andra utgifter ersätts av arrangören.